Luật sư Tư vấn Kinh doanh - Thương Mại

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa kinh tế đang là xu hướng chung của thế giới, và Việt Nam muốn phát triển cũng phải hòa chung vào xu thế đó. Điều này đã đẩy Việt Nam bước vào những sân chơi mới và một vấn đề đặt ra là Việt Nam phải chơi theo luật chơi mới. Ý thức được điều này, hàng loạt các quy định pháp luật được ban hành mới nhằm nội luật hóa pháp luật để phù hợp với luật chơi chung. Ch