Luật sư Tư vấn Kinh doanh - Thương Mại

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa kinh tế đang là xu hướng chung của thế giới, và Việt Nam muốn phát triển cũng phải hòa chung vào xu thế đó. Điều này đã đẩy Việt Nam bước vào những sân chơi mới và một vấn đề đặt ra là Việt Nam phải chơi theo luật chơi mới. Ý thức được điều này, hàng loạt các quy định pháp luật được ban hành mới nhằm nội luật hóa pháp luật để phù hợp với luật chơi chung. Chính vì thế mà các quan hệ xã hội mới phát sinh liên quan đến kinh doanh thương mại cũng được pháp luật thừa nhận và điều chỉnh.

Điều này tạo điều kiện cho người sử dụng pháp luật có nhiều căn cứ hơn trong việc giải quyết các tranh chấp này. Tuy nhiên, những quy định sẽ trở thành con dao hai lưỡi nếu như người sử dụng pháp luật không hiểu rõ nội dung và cách áp dụng của những quy định ấy.

Theo quy định mới nhất của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 tại Điều 30 thì những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án có thể là:

 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
 • Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Hoặc là những yêu cầu về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.
 • Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.
 • Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 • Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Với kiến thức, sự tận tâm và uy tín của đội ngũ luật sư, Công ty Luật Hòe Thanh sẽ giúp khách hàng đảm bảo một cách tốt nhất lợi ích của mình trong các vụ tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại.
Tin liên quan