Tư vấn pháp luật Hành chính

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Các hành vi, quyết định hành chính là hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước ở tất cả các cấp từ trung ương tới địa phương, nếu phát hiện hành vi, quyết định hành chính không đúng, gây thiệt hại cho mình, người dân (tổ chức hoặc cá nhân) có quyền yêu cầu chính người ban hành quyết định, hành vi hành chính phải xem lại để thu hồi hoặc hủy bỏ những quyết định, hành vi hành chính chưa đúng.

Luật sư của chúng tôi chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính như sau:

 • Tư vấn thủ tục giải quyết khiếu nại, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 • Tư vấn thủ tục kiện ra tòa, thủ tục khởi kiện dân sự; Tư vấn thủ tục giải quyết vụ án hành chính;
 • Tư vấn các thủ tục hành chính khác;

Tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án hành chính sau:

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch...Tin liên quan