Tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Hôn nhân – gia đình là những vấn đề liên quan đến việc kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

So với các tranh chấp khác, thì các tranh chấp về hôn nhân – gia đình được đánh giá là “nhạy cảm” hơn cả, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nhân thân của các bên có liên quan trong tranh chấp đó. Chỉ cần một chút sai lầm trong phút chốc ra quyết định, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến cả phần đời còn lại của họ.

Chính vì thế mà rất cần sự tỉnh táo, khéo léo và thấu hiểu từ các chủ thể trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp. Điều này thực sự khó khăn cho “người trong cuộc” khi mà họ đã không còn tìm được tiếng nói chung cho các vấn đề hôn nhân gia đình và cần đến sự giải quyết của Tòa án.

Với tình hình đó, sự có mặt của Luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp về hôn nhân – gia đình như một giải pháp an toàn để đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Luật Hòe Thanh chuyên tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng trong các tranh chấp, các yêu cầu trong đời sống hôn nhân – gia đình.

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình:

 • Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.
 • Tranh chấp về cấp dưỡng.
 • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 • Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.
 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 • Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.
 • Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 • Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình:

 • Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 • Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
 • Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
 • Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.
 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
 • Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
 • Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.
 • Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.Tin liên quan