Tư vấn pháp luật Lao động

0 bình luận
Đăng bởi: Admin

Luật lao động ngày càng hoàn thiện  đã vạch ra những hướng giải quyết những tranh chấp phát sinh trong thời gian lao động làm việc tại doanh nghiệp. Đây cũng là căn cứ pháp lý chính để hóa giải những vấn đề liên quan. Ngoài ra còn có các nghị định và văn bản của các cấp các ngành hỗ trợ và hướng dẫn cho người lao động và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về luật.


Nhưng mỗi vấn đề phát sinh lại có những nguyên nhân và tình tiết đặc trưng đặc thù riêng, các tình huống này sẽ gây khó khăn nhiều cho người lao động và doanh nghiệp nếu không giải quyết trên căn cứ luật pháp và có người am hiểu rành về các quy định này hướng dẫn.

Vì vậy nhằm tránh những tình huống phát sinh thiệt hại về chi phí và thời gian lo thủ tục hành chính bạn có thể 

Tư vấn luật lao động về Hợp đồng lao động:

 • Tư vấn Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
 • Tư vấn Hợp đồng lao động miệng;
 • Tư vấn hợp đồng học việc;
 • Tư vấn hợp đồng thử việc;
 • Tư vấn Hợp đồng lao động mùa vụ;
 • Tư vấn Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tư vấn luật lao động về quan hệ lao động:

 • Tư vấn về tiền lương, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Tư vấn thành lập và hoạt động của các trung tâm hỗ trợ việc làm, môi giới việc làm, đào tạo, xuất khẩu lao động;
 • Tư vấn các quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam;
 • Tư vấn quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, người sử dụng lao động;
 • Tư vấn quyền của người lao động, người sử dụng lao động;
 • Tư vấn chấm dứt Hợp đồng lao động;
 • Tư vấn việc làm, học việc, thử việc theo quy định của luật lao động;
 • Tư vấn quy định người Việt Nam đi làm tại nước ngoài;
 • Tư vấn về thảo ước lao động tập thể, lao động tập thể ngành;
 • Tư vấn về kỷ luật lao động, trách nhiệm lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quy định về lao động nữ, người chưa thành niên ...

Tư vấn luật lao động về giải quyết tranh chấp  lao động:

 • Tư vấn viết đơn thư, khiếu nại, tố cáo;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân;
 • Tư vấn hòa giải lao động;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tập thể;
 • Tư vấn giải viết đơn khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa Án.Tin liên quan